logo bulvarart.cz

Tomas Mestan

Připravuji povídkovou knihu, svoji prvotinu. Jde o 10 - 12 povídkových příběhů, které se odehrávají během 100 let, ve 20. & 21. století. Inspirovány jsou příběhy mojí rodiny a mnou osobně. Odehrávají se, ve střední Evropě (ČR, Německu, Rakousku atd...) Jde o osudy, které byly ovlivněny společensko-politickou situací, která se po rozpadu Rakouska - Uherska, následně děla a stále zažívá na středoevropském území...

Kniha vyjde v Olomouckém nakladatelství Naštvané matky. Předpokládaná doba vydání (2025) (povídková kniha bude vydána také v německém jazyce).

Ich bereite ein Buch mit Kurzgeschichten vor, meinen ersten Roman. Dabei handelt es sich um 10–12 Kurzgeschichten, die über einen Zeitraum von 100 Jahren im 20. und 21. Jahrhundert spielen. Sie sind inspiriert von den Geschichten meiner Familie und mir persönlich. Sie ereignen sich in Mitteleuropa (Tschechische Republik, Deutschland, Österreich usw.). Dabei handelt es sich um Schicksale, die von der gesellschaftspolitischen Situation beeinflusst wurden, die sich nach dem Zerfall Österreich-Ungarns abspielte und noch immer erlebt wird Mitteleuropäisches Gebiet...

Das Buch erscheint im Olmützer Verlag Nastvané matky. Voraussichtlicher Erscheinungszeitraum (2025) (das Bilderbuch erscheint auch auf Deutsch).

http://www.tomasmestan.cz/

Adresa:
Telefon:
E-mail: tomas.mestan@seznam.cz